1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  5. Of Course Colours poinformuje Konsumenta niezwłocznie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep OCC przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  7. ZWROT KOSZTÓW DLA KLIETA PRZY ODSTĄPIENIU OD UMOWY:
    Of Course Colours zobowiązuje się do zwrotu Konsumentowi kosztu Towaru i najtańszej opcji wysyłki przez siebie oferowaną. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów, jeśli Klient wybrał inną opcję niż najtańsza Dostawa. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta dokonany zostanie niezwłocznie, nie póżniej niż 14 dni po otrzymaniu przez Of Course Colours oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Of Course Colours może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – wybór zależy od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. UWAGA! Jeśli towar zrobiony jest na specjalne zamówienie, zgodnie z potrzebami Klienta, to Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy to na przykład zarówno malowanych na indywidualne zamówienie (wg wskazań Klienta) obrazów, porcelany i innych tego typu wyrobów, jak i kubków na które naniesiono wybrane indywidualnie imię czy napis.