Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Określa zasady zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Of Course Colours, prowadzonego pod adresem www.ofcoursecolours.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Of Course Colours Krzysztof Stępień, Aleja Rzeczypospolitej 29A/56, 02-972 Warszawa, NIP: 7171719090. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres sklep@ofcoursecolours.pl lub dzwoniąc pod numer 666-324-555.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
    1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
    2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów na których zlokalizowane są Państwa dane.

Dane Państwa będą przetwarzane przez :

  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres  pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Strona Internetowa ofcoursecolours.pl korzysta z narzędzi analitycznych i gromadzi dane tylko do celów statystycznych i marketingowych potrzebnych do prowadzenia działalności:

  1. Google Analytics- czas przechowywania danych 14 miesięcy(wykasowywane automatycznie przez aplikacje)
  2. Moduły statystyczne Presta Shop - dane statystyczne przechowywane przez 3 lata(wykasowywane przez Administratora na początku miesiąca w którym dane osiągną 3 lata.