W razie powstania sporu między Klientem a Of Course Colours lub na odwrót spór może zostać polubownie rozwiązany za pośrednictwem europejskiej internetowej platformy do rozwiązywania sporów ODR  ec.europa.eu/consumers/odr. .

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

ODSTĄPIENIU OD UMOWY NIE PODLEGAJĄ:

1. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie, wg wytycznych Klienta:

Są to wszystkie produkty z dedykacją, personalizowane, imienne - wszystkie, w których podane było własne dopasowanie, jak daty ślubu, imiona, dodatkowe napisy, zmiany kolorów - poza występującymi w standardowej ofercie, czy projekty wykonane wg własnego wzoru zamawiającego.

2. Odstąpieniu od umowy nie podlegają produkty wirtualne, od momentu rozpoczęcia ich użytkowania, czyli od momentu pobrania pliku lub otrzymania plików na maila.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami odstąpienia od umowy zawartymi w naszym regulaminie.